Skola

Ta med klassen till Stadsarkivet! Här får eleverna en levande bild av arkivens roll i ett demokratiskt samhälle. I magasinen blir kopplingen mellan historieskrivning och primärkällor tydlig. Stadsarkivet erbjuder flera tematiska ingångar för ert studiebesök. Vid bokning av skolbesök kom ihåg att ha god framförhållning. Välkommen med din bokning!