Kartor

Tre fina Stockholmskartor finns till försäljning i frågedisken. Du kan också beställa dem via e-post. När du vill ha kartorna skickade som paket var noga med att ange adress dit kartorna och fakturan skall skickas. Observera att det tillkommer kostnader för porto och emballage.

1930 års Stockholmskarta

Utsnitt ur 1930 års karta

Karta över de centrala delarna av Stockholms stad 1930, utgiven av Generalstabens litografiska anstalt, reviderad av Stadsingenjörskontoret genom A.E. Påhlman och Nils Hanzon. Med inlagd förstoring av Gamla stan.

Kartan visar även planerade kvarter, exempelvis på Kungsholmen och södra Södermalm. Många planer kom inte att genomföras, exempelvis i Hornsberg, där man numera hittar stadsdelen Lindhagen.

Kartans mått: 70 x 69 cm.

Pris: 100 kronor

Kartan säljs i frågedisken eller kan beställas via e-post: stadsarkivet@stockholm.se

1885 års Stockholmskarta

Utsnitt ur Lundgrens Stockholmskarta från 1884

Kartan från 1885 av A. R. Lundgren visar äldre bebyggelse och gatusträckningar före namnrevisionen 1885. Den innehåller också planer king nya raka kvarter, torg och avenyer enligt den kontinentalt inspirerade planen somkom att ge upphov till Karlaplan, Ringvägen och Narvavägen. Hus i sten och trä visas i olika färger, gamla och nya kvarter med olika stilsort.

Kartans mått: 70 x 62 cm. Denna karta finns även med måtten 109 x 97 cm.

Pris: 100 kronor

Kartan säljs i frågedisken eller kan beställas via e-post: stadsarkivet@stockholm.se

1733 års Stockholmskarta

Utsnitt ur Tilleus Stockholmkarta från 1733

Stadsingenjör Petrus Tillaeus karta över Stockholm innanför tullarna, färdigställd 1731 och utgiven i koppargravyr 1733. För kvarter och byggnader finns detaljerade listor runt kartan. Kartans mått: 70 x 57 cm.

Pris: 100 kronor

Kartan säljs i frågedisken eller kan beställas via e-post: stadsarkivet@stockholm.se

Alla tre Stockholmskartorna

Paketpris 250 kronor

Kartorna säljs i frågedisken eller kan beställas via e-post: stadsarkivet@stockholm.se

Se fler kartor på webbplatsen