Utställningar

Ny utställning på Stadsarkivet! På 1950-talet utraderades kvarteret Putten på Norrmalm. Här föddes Jenny Lind, och här fanns Sveriges första frikyrkoförsamling.

Putten – Kvarteret som försvann

Med hjälp av Stadsarkivets och Stadsmuseets samlingar kan mycket av det gamla kvarterets byggnader, invånare och berättelser återskapas. Utställningen kommer att finnas på Stadsarkivet till och med 16 juni 2017.

Grusgrop med arbetsmaskiner i kvarteret Putten, 11 maj 1963. I fonden Kungstornen. Foto: Ingemar Gram. Stockholms stadsmuseum.Grusgrop med arbetsmaskiner i kvarteret Putten, 11 maj 1963. I fonden Kungstornen. Foto: Ingemar Gram. Stockholms stadsmuseum.

Uppdaterad