Hälsovårdsnämnden (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)

Hälsovårdsnämnden (Miljö- och hälsoskyddsnämnden): 1860-2007SE/SSA/0561A

Den 24 mars 1862 utfärdades den Kungliga förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm och den 22 juni 1863 utsåg stadsfullmäktige en sundhetsnämnd. Stockholms sundhetsnämnd ändrade namn till Stockholms stads hälsovårdsnämnd 1878 då hälsovårdsstadgan för hela riket (upprättad 1874) trädde i kraft även för Stockholm. Stadens sjukhus lydde under Hälsovårdsnämnden till 1933 då en särskild styrelse för sjukhusen inrättades, Stockholms stads sjukhusdirektion (fr.o.m. 1963 Stockholms stads sjukvårdsstyrelse). I december 2010 namnändrades Hälsovårdsnämnden till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Hälsovårdsnämndens oftast efterfrågade handlingar är dödsbevisen (serie E 2), 1860-1949, som omfattar närmare 1000 volymer.

Länk till sida med mer information om registrerade dödsbevis

Dödsbevisen utfärdades av läkare och innehåller uppgifter rörande dödsorsaker. Fr.o..m. 1950 insändes dödsbevisen till Statistiska centralbyrån.