Överståthållarämbetet för polisärenden 4: Prostitutionsavdelningen