Kommuntrycket 1863-2009

Kommun­full­mäk­tige­tryck­et 1863-2009

Från 1863 samlades protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige (SF) och kommunfullmäktige (KF) i en tryckt bokserie kallad Kommunfullmäktigetrycket. Serien omfattar ca 1200 böcker.

 

Ta del av Stock­holms kommun­fullmäktige­tryck för åren 1863-2009.

Uppdaterad