Rotemansarkivet

Rotemansarkivet är ett register över befolkningen i Stockholms stad för åren 1878-1926. I registret hittar man uppgifter om nästan alla personer som någon gång bodde i Stockholm. Här på webbplatsen kan du söka efter de som bodde på Södermalm, Gamla Stan, Kungsholmen och delar av Norrmalm och Östermalm. Fler stadsdelar är registrerade, dessa är tillgängliga i forskardatorerna i vår läsesal.

Sök

Du kan söka på t. ex.namn, födelsedatum eller orter. Tänk på att namn kan ha skrivits på olika sätt så var inte fördetaljerad i din sökning.

Länk till Rotemansarkivets söksida

Träfflistan

Varje person kan förekomma flera gånger i träfflistan, en gång för varje ny adress eller ny tidsperiod. Välj en person och utforska flyttningar eller yrkesuppgifter vid olika tidpunkter eller välj att utforska personens hushåll/familj.

Rotemansorganisationen 1878-1926

Stockholm var under senare delen av 1800-talet en expanderande industristad med en kraftigt ökande befolkning. Det stora invånarantalet med omfattande flyttningar gjorde det svårt för församlingarna att upprätthålla folkbokföringen. Därför inrättades den 1 januari 1878 inrättades en ny kommunal organisation, Rotemansinstitutionen, som skulle hålla i folkbokföringen.

Då delades staden in i 16 distrikt – rotar. Rotemannen tjänstgjorde i roten och administrerade folkbokföringen. Alla boende i en fastighet registrerades i ett mantalshäfte med uppgifter om namn, yrke/titel, födelse, civilstånd och flyttningar till och från fastigheten. Alla som hörde till samma hushåll:familjemedlemmar, anställda och inneboende hölls samman i registreringen.Rotemannen var också föredragande i fattigårdsnämnden och därför finns ofta noteringar om t. ex. fattigvårdsunderstöd i mantalsböckerna.

Rotemansinstitutionen upphörde år 1926. Då var staden indelad i 36 rotar.

Sök adresser och fastigheter

Sök mantalshäften och gatuadresser

Sök mantalshäften och fastigheter

Forskarhandledning

Länk till forskarhandledning