Stockholmskartor

Generalstabens karta från 1930
Stockholmskarta från 1930, Generalstaben

Historiska kartor är ett ovärderligt hjälpmedel när man vill få perspektiv på samhällsförändringar. Kartor kan visa planer för stadsbebyggelse men också hur staden faktiskt såg ut. I detalj kan kartorna ge möjlighet att hitta försvunna adressser och rivna hus. Här finns länkar till Stockholmskartor från olika tider.

Köp tryckta kartor

Länk till butiken

Generalstabens karta, år 1930 

Bild på Generalstabens karta från 1930, reviderad av Stockholms sadsingenjörskontor

Länk till1930 års Stockholmskarta  utgiven av Generalstaben genom Påhlman och Hanzon

 

Lundgrens karta, år 1885

Del av Lundgrens karta från år 1885

Länk till 1885 års Stockholmskarta av A.R. Lundgrens

Tilleus karta, år 1733

Bild på Tilleus karta från år1733

Länk till 1733 års karta av Petrus TIllaeus

Kartor på Stockholmskällan

Jämför kartor på Stockholmskällan

Länk till 1863 års karta

Kartor i butiken

Köp kartorna i Stadsarkivets läsesal eller beställ dem via e-post.

Länk till butiken