Nytt byggnadshistoriskt center byggs vid Liljeholmskajen

Årstadalshamnen. Trafikbild tagen från väster. Fotograf Karl Erik Gemler, 8 juli 1948
Här på Liljeholmskajen till höger om lyftkranarna kommer det nya centret att ligga. Fotografi från Hamnstyrelsens arkiv, fotograf Karl Erik Gemler 1948

Frågor & Svar

Vad är på gång i kvarteret Druvmusten 2, Sjöviksvägen 126?

Svar: Stockholms stad etablerar ett byggnadshistoriskt center som ska ge stockholmare och andra unika möjligheter att upptäcka och lära sig mer om stadens bebyggelseutveckling och bebyggelsehistoria.

Innovation och smarta digitala lösningar ska prägla det nya centret. Här kommer du att kunna ta del av föredrag, visningar, utställningar och du kommer naturligtvis också att kunna forska om stadens byggnadshistoria.

Basen i verksamheten är den stora mängd byggnadshistoriska handlingar som Stadsarkivet förvarar. En stor del av samlingen är unik och klassad som världsminne av UNESCO.

Förutom Stadsarkivet så kommer bland andra Stadsmuseet, Centrum för näringslivshistoria och Arkitektur- och designcentrum (ArkDes) att medverka.

När ska det nya centret öppna?

Svar: I januari 2019 slås dörrarna upp för allmänheten. Men redan nu i höst startar arbetet med att anpassa lokalerna. Hösten 2018 flyttas arkivhandlingarna från sina nuvarande platser över till lokalerna på Liljeholmskajen.

Varför etablerar Stockholms stad ett nytt center för byggnadshistoria och byggnadsutveckling på Liljeholmskajen?

Svar: Många är intresserade av Stockholms bebyggelsehistoria. Tack vare det nya centret får alla som vill tillgång till historien om hur den nuvarande staden vuxit fram. 

Dessutom tryggar staden med de nya lokalerna på Liljeholmskajen behovet av att kunna förvara den växande mängden arkivmaterial för en lång tid framöver.

Hur kommer vi som bor i närområdet att påverkas under byggfasen?

Svar: Förhoppningsvis kommer du som bor i området inte att störas alltför mycket eftersom det mesta av arbetet sker invändigt. Under hösten 2018 när alla handlingar ska flyttas över från sina nuvarande platser kommer det dock att bli en del trafik. Vi ska göra allt vi kan för att körningarna ska ske på tider som stör så lite som möjligt.

Mer information om projektet

stockholm.se/stadsarkivetliljeholmen

Ett världsminne

Läs mer om byggnadsriningarna som av UNESCO klassats som ett världsminne.

Uppdaterad