För arkivarier

Bild på ritningar i arkivet. Fotograf Petter Magnusson

Den information som skapas i offentlig sektor regleras av lagstiftning som ska säkerställa att informationen är ordnad, tillgänglig och bevaras för att alla ska kunna ta del av den nu och i framtiden.

Vårt uppdrag

Stadsarkivet har ansvaret för att se till att den information som skapas i Stockholms stad hanteras så att lagstiftningens krav uppfylls.

Så här arbetar Stadsarkivet inom det området:

  • Vi tar fram regler för hur stadens verksamheter ska sköta sin information och ger råd kring tillämpning
  • Vi inspekterar verksamheterna och kontrollerar att de sköter sin information som de ska

Kontakta oss

Kommunala bolag och stiftelser

Ylva Taubert Lindberg

+46 (0)8 508 28 343

ylva.taubert.lindberg@stockholm.se

Fackförvaltningar 

Christina Moberg

+46 (0)8 508 28 308 

christina.moberg@stockholm.se

Stadsdelsförvaltningar

Anna Ruthström

+46 (0)8 508 28 321

anna.m.ruthstrom@stockholm.se

Uppdaterad