Förslag och exempel

Stadsarkivet har tagit fram en stadsgemensam klassificeringsstruktur för styrande och stödjande processer i Stockholms stad. Den stadsgemensamma klassificeringsstrukturen gäller för samtliga förvaltningar och bolag som ska använda stadens ärende- och dokumenthanteringssystem eDok.

Länk till dokument om gemensam klassificeringsstruktur

Hanteringsanvisningar

Stadsarkivet har även tagit fram ett förslag hur man kan strukturera sina hanteringsanvisningar efter de processer som handlingstyperna uppkommer i. Hanteringsanvisningar är en överskådlig plan över hur verksamhetens allmänna handlingar ska hanteras utifrån registrering/sortering, gallringsbestämmelser och sekretess. Varje förvaltning/bolag/stiftelse ska anpassa hanteringsanvisningarna till sin verksamhet. Läs mer om hanteringsanvisningar i Stadsarkivets vägledning ”Att redovisa information i Stockholms stad”.

 Länk till sida med Stadsarkivets vägledningar

Uppdaterad