Framställning och arkivering

Arkivbeständighet 

Det är viktigt att man framställer handlingar så att de kan läsas under den tid de ska finnas kvar. Att använda sig av arkivbeständiga produkter är naturligtvis extra viktigt vid framställningen av handlingar som ska bevaras för all framtid. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) publicerar uppgifter om vilka produkter som är arkivbeständiga. Alternativt kan man begära in en leverantörsförsäkran vid upphandling.

Riksarkivets tekniska föreskrifter

De tekniska föreskrifter för t ex papper, skriv- och förvaringsmedel, maskinell utrustning, mikrofilm och arkivlokaler som Riksarkivet tagit fram för statliga myndigheter gäller också i stadens verksamheter.

Länk till sidan med aktuella föreskrifter

Arkivering av digital information

Digitala handlingar ska arkiveras i stadens gemensamma e-arkiv, e-arkiv Stockholm. Information om hur digitala handlingar ska hanteras och arkiveras finns i Stadsarkivets vägledningar "Att hantera digital information steg-för-steg" och "Att leverera information till e-arkiv Stockholm".

Länk till sidan med Stadsarkivets vägledningar 

Att arkivera rätt

Allmänna handlingar bör arkiveras så snart som möjligt. För handlingar i ett ärende betyder detta senast i samband med att ärendet avslutas. Även andra handlingar som inte är allmänna bör arkiveras om de har betydelse för förståelsen av ärendet, myndighetens verksamhet eller dylikt. Övriga handlingar ska rensas bort.

Uppdaterad