Redovisa

Numera bör alla verksamheter i Stockholms stad, d.v.s. förvaltningar bolag och stiftelser, ha gått över till processorienterad informationsredovisning. Det innebär att verksamhetens information struktureras utifrån de processer man arbetar efter.

Allmänna arkivschemat ersätts alltså med processorienterad informationsredovisning som ordnande princip. Det nya sättet att redovisa information innebär stora möjligheter att effektivisera hanteringen av stadens information.

Arbetet med riktlinjerna har samordnats med Riksarkivets motsvarande arbete för den statliga sektorn. För en mer utförlig beskrivning av hur du redovisar information enligt en processorienterad struktur, hänvisar vi till vägledningen "Att redovisa information i Stockholms stad".

Länk till sida med Stadsarkivets vägledningar

Uppdaterad