Vår uppdragsverksamhet

Vi erbjuder våra tjänster inom arkiv och informationshantering för stadens verksamheter.

Kontakta

Louise Högberg  +46 (0)8 508 28 309
louise.hogberg@stockholm.se