Vår uppdragsverksamhet

Vi erbjuder våra tjänster inom arkiv och informationshantering för stadens verksamheter.

Kontakta

Ingemar Staaf, arkivarie

08-508 28 196, ingemar.staaf@stockholm.se

Uppdaterad