Lediga jobb på Stadsarkivet

Kvalificerad medarbetare till Stadsarkivets utåtriktade verksamhet

Stadsarkivet strävar efter att både vara och uppfattas som ett angeläget arkiv. Vi vill också vara en flexibel organisation med medarbetare som kan växla mellan olika arbetsuppgifter med utgångpunkt i verksamhetens behov. Du kommer att ingå i avdelningen Publik & Kommunikation som ansvarar för öppethållande och service i Stadsarkivets läsesal, publik verksamhet samt för Stadsarkivets kommunikation. Vi finns på Kungsklippan 6 i centrala Stockholm. Inom avdelningen arbetar idag 13 personer.

I rollen som medarbetare på avdelningen Publik & Kommunikation ingår bland annat följande arbetsuppgifter:

• Delta i, samordna och utveckla arbetet i Stadsarkivets läsesal

• Bemöta och ge service till besökare i Stadsarkivets läsesal

• Medverka i planering och genomförande av Stadsarkivets programverksamhet

• Medverka i det arkivpedagogiska arbetet med visningar och workshops för skola och universitet

Mer information om tjänsten och hur du söker den hittar du här.

Sista ansökningsdag 2017-08-23

Arkivarie till Stadsarkivet

Stadsarkivet är en central informationsresurs för invånare i Stockholm och hela landet. Vi är kommunal arkivmyndighet för Stockholms stad och har uppdrag som statligt landsarkiv för Stockholms län. En del av vårt uppdrag är att tillhandahålla information ur de arkiv vi förvarar. Du kommer att arbeta vid avdelningen Arkivsvar som årligen besvarar de ca 22 000 förfrågningsärenden som inkommer till myndigheten. Inom avdelningen arbetar idag 18 personer.

Arbetsuppgifterna består i att besvara förfrågningar, både i form av utlämnande av allmän handling och frågor av mer utredande karaktär. Du kommer att arbeta både med stora volymer av rutinbetonade ärenden och med utredningar som kräver djupare efterforskningar i våra arkiv och avancerad sekretessprövning.

Stadsarkivets medarbetare förväntas ha ett helhetsperspektiv på verksamheten. Arbetsuppgifter och ansvar kommer att förändras när Stadsarkivet utvecklas för att möta nya förväntningar från vår omvärld.

Mer information om tjänsten och hur du söker den hittar du här.

Sista ansökningsdag 2017-09-10