Lediga jobb på Stadsarkivet

Arkivarie till Stadsarkivets uppdragsverksamhet

Arbetsplatsbeskrivning

Stadsarkivet är en central informationsresurs för invånare i Stockholm och hela landet. Vi är kommunal arkivmyndighet för Stockholms stad och statligt landsarkiv för Stockholms län. Ett av Stadsarkivets uppdrag är att arbeta för att Stockholms stad har en effektiv informationsförsörjning som stöder en transparent förvaltning.

Arbetsbeskrivning

Stadsarkivet bedriver en uppdragsverksamhet där vi erbjuder stadens verksamheter stöd inom informationsförsörjning och arkiv. Uppdragsverksamheten ligger organisatoriskt inom verksamhetsområdet Informationsförsörjning. I verksamhetsområdet arbetar 10 personer varav fem personer arbetar inom uppdragsverksamheten.

För Stadsarkivets uppdragsverksamhet söker vi nu en ny arkivkonsult som ska genomföra uppdrag hos stadens förvaltningar, bolag och stiftelser. Uppdragen är inom informations- och arkivområdet. Många av våra uppdrag har koppling till stadens pågående arbete inom digitaliseringen av verksamheten. Uppdragen genomförs mot betalning från verksamheterna. Uppdragen varierar från kortare uppdrag till årslånga abonnemangsåtaganden.

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker

Sista ansökningsdag 2018-01-09

Uppdaterad