Lediga jobb på Stadsarkivet

Kvalificerad medarbetare till Stadsarkivets utåtriktade verksamhet

Stadsarkivet strävar efter att både vara och uppfattas som ett angeläget arkiv. Vi vill också vara en flexibel organisation med medarbetare som kan växla mellan olika arbetsuppgifter med utgångpunkt i verksamhetens behov. Du kommer att ingå i avdelningen Publik & Kommunikation som ansvarar för öppethållande och service i Stadsarkivets läsesal, publik verksamhet samt för Stadsarkivets kommunikation. Vi finns på Kungsklippan 6 i centrala Stockholm. Inom avdelningen arbetar idag 13 personer.

I rollen som medarbetare på avdelningen Publik & Kommunikation ingår bland annat följande arbetsuppgifter:

• Delta i, samordna och utveckla arbetet i Stadsarkivets läsesal

• Bemöta och ge service till besökare i Stadsarkivets läsesal

• Medverka i planering och genomförande av Stadsarkivets programverksamhet

• Medverka i det arkivpedagogiska arbetet med visningar och workshops för skola och universitet

Mer information om tjänsten och hur du söker den hittar du här.

Sista ansökningsdag 2017-08-23

Stadsarkivet söker två arkivarier för en period på elva månader som ska medverka i ett förteckningsprojekt.

Tjänsterna kommer ingå i en grupp arkivarier som gemensamt arbetar för att uppnå projektmålet att alla arkiv ska vara sökbara.

I Stadsarkiv förvaras ca 5500 arkiv. Under 2016 startade Stadsarkivet ett treårsprojekt för att förteckna och registrera samtliga arkiv.I samband med det har en metod för förenklat förtecknande tagits fram och används. För de kvarvarande arkiven kommer förtecknandet ske dels genom den förenklade metoden och dels via traditionellt förtecknande enligt allmänna arkivschemat.

Vi söker dig som har en fil. kand-examen med minst 60 poäng Arkivvetenskap (Bolognamodellen, dvs motsvarande två terminers heltidsstudier).Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper där förmåga att självständigt driva arbete framåt och leverera överenskomna resultat i tid är viktigt. Du ska vara öppen för nya metoder och ha förmågan att snabbt bedöma vilken förteckningsmetod som ska användas på resp. arkiv. Eftersom förteckningen är den övergripande ingången till arkiven är det viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig skriftligt. Det är meriterande om du har erfarenhet av att förteckna arkiv samt av att registrera arkivförteckningar i förteckningssystem. 

Mer information om tjänsten och hur du söker den hittar du här.

Sista ansökningsdag 2017-08-20