Mer om Stadsarkivet

Länk till filmen om Stadsarkivet

Drygt 8,5 mil handlingar i magasinen

Om Stadsarkivet skulle lägga alla analoga handlingar som ryms i arkivet just nu i en lång rad motsvarar det sträckan Stockholm – Storvreta, en mil norr om Uppsala. Den senaste genomgången visar nämligen att Stadsarkivet just nu rymmer 8,5 mil handlingar fördelat på 5578 arkiv. Av de 8,5 milen är cirka 3 mil kommunalt material, 4,6 mil statligt material och 0,6 mil består av så kallade enskilda arkiv, det vill säga arkiv från till exempel släkter, personer, organisationer, företag, stiftelser, akademier etc.

  • I Stadsarkivet finns också över 3 miljoner kartor och ritningar.
  • I e-arkivet förvaras och underhålls handlingar digitalt.
  • Varje år besvarar Stadsarkivet ca 21 000 frågor från människor som t.ex. behöver en lagfart, uppgift om en försvunnen släkting, ett gymnasiebetyg, en hälsojournal, en bouppteckning, en ritning o.s.v.
  • Stadsarkivet är Nordens mest besökta arkiv och tar emot mer än 41 000 besökare per år.
  • Stadsarkivet är en förvaltning i Stockholms stad med ansvar för att den information som skapas i Stockholm stad och län bevaras och finns tillgänglig för alla, nu och i framtiden.

Sök efter arkiv

Sök i beståndsregistret efter alla arkiv på Stadsarkivet

I e-arkivet