Skola

Ta med klassen till Stadsarkivet! Här får eleverna en levande bild av arkivens roll i ett demokratiskt samhälle. I magasinen blir kopplingen mellan historieskrivning och primärkällor tydlig. Stadsarkivet erbjuder flera tematiska ingångar för ert studiebesök. Välkommen med din bokning!

Vill du ställa frågor eller boka studiebesök?
E-post: bokavisning.stadsarkivet@stockholm.se
Telefon: Arkivarie Christopher Vainesworth, 08-50828 248

Uppdaterad