Beställningar

Du kan beställa kopior eller utdrag ur arkiv. Stadsarkivet svarar på dina frågor, kopierar eller gör utdrag. För de vanligaste frågorna finns här länkar till formulär som du kan fylla i.

Du är också välkommen att forska själv. Då beställer du fram handlingarna i vår läsesal. Det kostar inget. De arkivhandlingar du vill se tas fram inom 30 minuter. Du kan fotografera handlingarna med egen kamera eller kopiera med vår utrustning. Läs mer här om hur du beställer på Stadsarkivet Kungsklippan eller Stadsarkivet Liljeholmskajen. 

Avgifter och handläggningstider

  • Kopierad handling, på papper eller digitalt: 4 kr per ark. 
  • Utdrag: 125 kr
  • På övriga förfrågningar räknar vi arbetstid: 225 kr per påbörjade 15 minuter. Vi forskar högst en timme per ärende. Släktutredning inför bouppteckning slutförs alltid.
  • Större bearbetningar och sammanställningar ur till exempel e-arkiv Stockholm: 1000 kr per timme.

Alla prisuppgifter är inklusive moms.

Handläggningstider

Vi svarar på dina frågor så fort vi kan. Beroende på ärendetyp får du vanligtvis svar inom 3 eller 5 veckor. På beställningssidorna nedan ser du inom vilken tid du kan förvänta dig svar.

För frågor som handlar om socialtjänstärenden blir du kontaktad av en handläggare inom åtta veckor.

Läs mer om hur Stadsarkivet hanterar personuppgifter: Information om hur Stadsarkivet behandlar personuppgifter (pfd 104kb)

Suomeksi? Om du behöver hjälp på finska

Uppdaterad