Adolf Fredriks församlings arbetsstuga

Adolf Fredriks Arbetsstuga

SE/SSA/1439

Stockholms första arbetsstuga vid Kammakargatan 28 öppnades i Adolf Fredriks församling den 25 januari 1887 på initiativ av Anna Retzius, född Hierta.

Arbetsstugornas uppgift var att ge sysselsättning efter skoltid åt fattiga barn mellan sju och fjorton år. Barnen sysselsattes med handarbeten av olika slag och fick ett mål mat gratis. Arbetsstugor inrättades i alla Stockholms församlingar och var föregångare till eftermiddagshem. Arbetsstugan i Adolf Fredriks församling flyttade under 1910-talet till Holländargatan 18. Efter 1945 kallades den Adolf Fredriks eftermiddagshem och barnträdgård.

Arkivet omfattar 5 volymer som bl.a. innehåller protokoll, årsberättelser, listor över inskrivna barn och ett antal fotografier från Adolf Fredriks arbetsstuga och andra arbetsstugor i Sverige. Tidsmässigt omfattar arkivet tiden 1887-1956, men flera handlingar är odaterade.

Uppdaterad