Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse

SE/SSA/0185: (1791-) 1795-1932

Adolf Fredriks församlings fattighus inrättades 1795 och lydde under en särskild fattighusdirektion. Mot slutet av 1700-talet övertog församlingen även ansvaret för den öppna fattigvården, d.v.s. gav understöd åt behövande som ej var intagna på fattighuset. Fattighusdirektionen ersattes av en församlingsnämnd 1844 som i sin tur avlöstes av Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse 1864.

Det gamla fattighuset avvecklades 1872 då en nybyggd fastighet, Adolf Fredrikhuset, togs i bruk på Sabbatsbergsområdet. Det ingick i Sabbatsbergs fattighusinrättning, senare Sabbatsbergs vård- och ålderdomshem (se/ssa/0053). Fattigvårdsstyrelsen upphörde 1932 då Fattigvårdsnämndens nyinrättade sociala byrå nr 6 (se/ssa/1977 I) övertog ansvaret för församlingens fattigvård.

Fattigvårdsstyrelsens arkiv omfattar drygt 15 hyllmeter och innehåller huvudsakligen styrelsens protokoll 1795-1931, rullor över understödstagare 1894-1932 och ett stort antal räkenskaper 1795-1932.

Uppdaterad