Adolf Fredriks och Gustav Vasa församlingars barnkrubba

Adolf Fredrik & Gustav Vasas församlings Barnkrubba

SE/SSA/0368: 1868-1964

Barnkrubban är Sveriges näst äldsta och grundades 1856 av några välbeställda kvinnor som bildade en stiftelse i Adolf Fredriks församling (äldst är Kungsholms västra barnkrubba öppnad 1854). Syftet var att ge små barn från fattiga hem tillsyn medan föräldrarna arbetade. Verksamheten pågick i olika hyrda lokaler till 1909 då stiftelsen köpte fastigheten på Norrtullsgatan 7. En ny byggnad uppfördes på samma adress 1938-1939, där barnkrubban (förskolan) fortfarande är verksam. Tidsmässigt är arkivet ojämnt bevarat. Arkivets äldsta och yngsta handlingar består av årsberättelser 1868-1964 (F I) och revisionsberättelser, samma tid (F II). Handlingar angående fastigheten Norrtullsgatan 7, tiden 1900-1941, innehåller bl.a. ritningar (F IVa-c). Dagjournaler 1890-1960 (D I) innehåller uppgifter om barnens namn och frånvaro.

Uppdaterad