Allmänna sundhetsnämnden

Allmänna sundhetsnämnden:

1847-1864

SE/SSA/0358

Efter 1834 års koleraepidemi kom koleran på nytt till Stockholm 1847 och Allmänna sundhetsnämnden inrättades. Nämnden lät upprätta ca 14 sundhetsbyråer, några av dem hade funnits under Allmänna sundhetskommitténs verksamhetsperiod på 1830-talet.

Hos byråerna fördes bl.a. detaljerade journaler över dem som hade insjuknat i kolera. Byråerna, kolerasjukhusen och de i övrigt praktiserande läkarna var tvungna att regelbundet skicka in rapporter om sjukdomsläget till Sundhetsnämnden. Både den tidigare Sundhetskommittén och Sundhetsnämnden hade i uppgift att informera befolkningen om sjukdomen.

Detta skedde genom tryckta underrättelser med anvisningar och föreskrifter som delades ut av sundhetsbyråerna, annonseringar i tidningar eller genom kungörelser i kyrkan. När en ny hälsovårdsstadga blev gällande i Stockholm 1878 upplöstes Sundhetsnämnden och ersattes av Hälsovårdsnämnden, senare benämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnden (se/ssa/0561A).

Uppdaterad