Bar-Lock-Institutet

Fotografi ur Bar-Lock institutes arkiv

SE/SSA/1076: 1914-1975

Bar-Lock-Institutet, uppkallat efter en amerikansk skrivmaskin, grundades i Stockholm 1906 och var en privat yrkesskola. Till en början bestod kurserna av maskinskrivning och stenografi, men utökades snart med bokföring, handelsräkning, handelskorrespondens på olika språk, läkarsekreterarkurser, företagsekonomiska kurser, handelsgymnasiekurser m.fl. (Författaren Astrid Lindgren utbildade sig till sekreterare vid Bar-Lock 1926-1927.) Första läsåret var 52 elever inskrivna, 10 år senare uppgick antalet elever till ca 1000/år och från 1950-talet ca 1500/år. Det ständigt ökande elevantalet krävde allt större lokaler.

De första åren låg skolan på Malmtorgsgatan 3 & 8, h.t. 1960–v.t. 1975 var adressen Eriksbergsgatan 10. Skolan tog emot vuxna elever till 1950 då en stiftelse bildad av olika företag och organisationer övertog skolan och stadgade att den skulle meddela merkantil utbildning för ungdomar. Bar-Lock-Institutet kommunaliserades den 1 juli 1975 och uppgick från h.t. samma år i Fridhemsplans gymnasium (se/ssa/1259).

Arkivet består till stor del av elevkort 1914-1975 (D 3A-C) vilka snarast är anmälningskort till skolans kurser och betygshandlingar 1921-1975 (D 1). Handlingar från verksamheten saknas till ca 1920 med undantag för elevkort och enstaka fotografier (se F 5:1).

Fotografier

Länk till sida med fotografier ur arkiven

Uppdaterad