Bårhuset/Stockholms stads politiinrättning

1921-1945

SE/SSA/0298

Stockholms stads bårhus var under lång tid inrymt i flygelbyggnaden till gamla rådhuset i Bondeska palatset i Gamla stan. 1864 anslogs medel till uppförande av ett nytt bårhus på Karolinska Institutets tomt i kvarteret Glasbruket på Kungsholmen.

Det officiella namnet för den patologiska institutionen blev Stockholms stads politiinrättning. De rättsmedicinska besiktningarna utfördes av andre stadsläkaren. Vid en del obduktioner deltog Karolinska Institutets medicinstuderande.

När Statens rättsläkarstation i Solna togs i bruk år 1951 övertogs ansvaret för verksamheten från staden till staten och bårhuset överfördes dit.

Politiinrättningens arkiv består endast av register och journaler över lik som hämtades till bårhuset. Obduktionsjournaler ingår i Andre stadsläkarens arkiv och död- och begravningsböcker i Kungsholms församlings kyrkoarkiv.

Uppdaterad