Barnavårdscentralerna (Barnavårdsnämnden)

Barnavårdscentralerna (Barnavårdsnämnden): 1935-1970SE/SSA/1224

Staden beviljade under en följd av år medel till den förebyggande barnavård som bedrevs av Föreningen Mjölkdroppen genom upprättandet av s.k. mjölkdroppar för spädbarn. Denna rådgivande och övervakande verksamhet blev 1938 statsbidragsberättigad.

Verksamheten övertogs av Barnavårdsnämnden 1940 och mjölkdropparna ersattes av barnavårdscentraler. 1946 utvidgades barnavårdscentralernas verksamhet till att omfatta alla barn före skolåldern. Barnavårdscentralerna överfördes till Stockholms läns landsting 1971.

Utöver journalkort för barn födda 1935-1962 består arkivet av årsberättelser 1938-1969, tjänstgöringsbetyg och intyg för sjuksköterskor 1947-1970, journaler över skyddsympning 1944-1958 och besöksdiarier för Kristinebergs och Västberga östra barnavårdscentraler 1940-tal.

Uppdaterad