Barnavårdsnämnden

Barnavårdsnämnden: 1926-1974SE/SSA/0056-0060

Den 6 juni 1924 antog riksdagen lagen om samhällets barnavård och ungdomsskydd. I kraft av denna lag inrättades 1926 en självständig barnavårdsnämnd hos vilken samhällets alla barnavårdande uppgifter samlades. Barnavårdsnämnden övertog Folkskoledirektionens barnavårdsnämnds uppgifter, Hälsovårdsnämndens fosterbarnsinspektion och Fattigvårdsnämndens uppdrag att vårda fattiga, värnlösa och klena barn. Barnavårdsnämnden upphörde 1974 i samband med att socialtjänsten i Stockholm omorganiserades.

Barnavårdsnämndens verksamhet omfattade barn i hela Stockholm. Uppgifter om bortadopterade och omhändertagna barn återfinns i Barnavårdsnämndens och dess föregångare Folkskoledirektionens barnavårdsnämnds arkiv. Arkivet är till större delen belagd med 70-årig sekretess.

Uppdaterad