Barnens Dags Förening

Barnens Dags Förening: 1905-1980

Festligheten Barnens Dag anordnades för första gången i Sverige år 1905. Barnens Dagföreningen startade sin verksamhet 1909. Syftet var att hjälpa mindre bemedlade barn till sommarvistelse på landet. 1911 inköptes Lingslätsö, en del av Väddö, i Stockholms norra skärgård. Samma år startades barnkoloniverksamheten under namnet Barnens Ö. 1981 ombildades Barnens Dags Förening till kommunal stiftelse.

Det ofta efterfrågade arkivet innehåller exempelvis handlingar rörande kolonibarn och fastigheter, många trycksaker och fotografier.

Uppdaterad