Barnhärbärget

Barnhärbärget: 1902-1930 SE/SSA/0810C

Stockholms barnhärbärges första adress åren 1902-1908 var Rådmansgatan 83. 1908 flyttade man till stadens hus vid Fjällgatan 29 och 1928 till Bellevue vid Roslagstull. Till barnhärbärget kom små barn som tillfälligt blivit omhändertagna av fattigvården.

Den vanligaste orsaken till intagning var moderns sjukdom eller föräldrarnas fattigdom. Om modern hade dött utackorderades en del till fosterhem på landet eller hamnade på barnhem i Stockholm, men i regel fick de komma tillbaka till sina föräldrar.

Arkivet består av styrelseprotokoll, matriklar över barn och andra liggare, sjukjournaler och räkenskaper.

Uppdaterad