Barnsjukhuset Samariten

Barnsjukhuset Samariten: 1887-1974SE/SSA/0253

Barnsjukhuset, till 1905 benämnt Nya Barnsjukhuset, startade sin verksamhet 1890. 1890-1909 var adressen Krukmakargatan 13. Efter beslut av stadsfullmäktige uppfördes ett nytt sjukhus i västra delen av det nya kvarteret Postiljonen på Södermalm. Där låg barnsjukhuset till 1974 då verksamheten överflyttades till den nybyggda barnkliniken vid Huddinge sjukhus.

Patientjournaler förvaras hos Stockholms stadsarkiv 1890-1957, därefter hos Landstingsarkivet i Stockholms län. Journaler omfattas av 70-årig sekretess enligt Sekretesslagen.

Uppdaterad