Barnsjukhuset Simon och Mathilda Sachs minne (Sachsska barnsjukhus)

Barnsjukhuset Simon och Mathilda Sachs minne (Sachsska barnsjukhus): 1910-1974 SE/SSA/1057

Donation efter makarna Simon och Mathilda Sachs möjliggjorde byggandet av sjukhuset i Årstalunden. Verksamheten startade 1911 och var till en början främst avsedd för vård av spädbarn. Enligt en i donationsbrevet uttalad önskan fungerade sjukhuset även som utbildningsanstalt. Under 1950-talet knöts barnsjukhuset till Södersjukhuset (invigt 1944) och fungerar numera (2012) som Södersjukhusets barnklinik. Stockholms stadsarkiv förvarar patientjournaler 1911-1953, Landstingsarkivet i Stockholms län fr.o.m. 1954.

Uppdaterad