Bergsklippan större nr 21-24

Bergsklippan större nr 21-24: 1673-1885SE/SSA/0402

Arkivet som rör kvarteret Bergsklippan omfattar en volym bl a innehållande brandförsäkring (1878) och taxeringsbevis (1880). Den äldsta handlingen utgörs av en avskrift (troligen från 1700-talets början) av ett brev, daterat 18 juni 1673, från Heinrich de la Vallé med uppgift om slutförandet av uppmätning och designation av en tomt på Kungsholmen "wid gatan som är ofwan för nya kyrkan", dvs. Kungsholms kyrka.

Uppdaterad