Beskowska skolan

Beskowska skolan: 1867-1976SE/SSA/0801A

Den privata pojkskolan grundades av Gustaf Emanuel Beskow 1867. De första åren hyrde Beskow lokaler vid Mäster Samuelsgatan 39. År 1871 inköpte han en fastighet vid Malmskillnadsgatan 46 där skolan var belägen till 1882 då verksamheten flyttades till nummer 52 vid samma gata.

Skolan flyttade höstterminen år 1887 till Engelbrektsgatan 9-11 där den blev kvar till nedläggningen 1976. Skolan var en utpräglad latinskola till 1885 då de översta gymnasieklasserna uppdelades i en latinlinje och en reallinje.

År 1905 hade skolan tre förberedande klasser (småskolan), en 5-årig realskola samt ett 4-årigt gymnasium. Från skolans äldsta tid (1867-) finns bl.a. betygskataloger, matriklar och klassböcker bevarade samt skrivningar i flera ämnen fr.o.m. ca 1880 och fotografier, bl.a. studentfotografier 1877-1968.

Extern länk

Länk till historisk utställning om Beskowska skolan och Sewering Berg

Uppdaterad