Brännkyrka skoldistrikt

Brännkyrka skoldistrikt: 1829-1913 (-1933)SE/SSA/0780

Den äldsta skolan i Brännkyrka, kallad Kyrkskolan, tillkom troligen på 1750-talet och var inrymd i sockenstugan intill kyrkan. År 1845 öppnades den första folkskolan i Brännkyrka. Brännkyrka skoldistrikts arkiv omfattar handlingar från ca 45 skolor åren 1829-1933. Den äldsta serien består av journaler 1829-1918 (serie D 3) som huvudsakligen innehåller frånvarouppgifter. I arkivet ingår även en historik över folkskolorna i Brännkyrka, tryckt 1933.

När Brännkyrka kommun inkorporerades med Stockholms stad 1913 bildades ett gemensamt överlärardistrikt som delades till Kyrkskoledistriktet och Liljeholmsdistriktet året därpå. År 1918 skedde en uppdelning i fyra överlärardistrikt: Älvsjö - namnändrat 1952 till Långbrodal (SE/SSA/1920), Enskede (SE/SSA/1207), Liljeholmen - namnändrat 1936 till Midsommarkransen (SE/SSA/0790) och Blommensberg (SE/SSA/0264).

Uppdaterad