Bromma norra överlärardistrikt

(SE/SSA/0182)

När Bromma kommun inkorporerades med Stockholms stad den 1 januari 1916 bildades Bromma överlärardistrikt som omfattade Alviks folkskola, Bromma kyrkskola, Bällstalunds, Lilla Essingens, Smedslättens, Stora Essingens och Äppelvikens folkskolor. Den 1 juli 1929 delades överlärardistriktet till två: Bromma norra och Bromma södra överlärardistrikt (se/ssa/0265). Alviksskolan var norra distriktets huvudskola.

I Bromma norra överlärardistrikts arkiv ingår handlingar från perioden 1916-1940. Överlärardistriktet upphörde 1940. Till största delen består det 6,4 meter stora arkivet av elevförteckningar 1916-1940 (-1951). Dessvärre har ett stort antal handlingar gallrats av skolan, exempel arbetsordningar (scheman), betygskataloger för slöjd, bespisningsjournaler och barnavårdshandlingar. Fotografier 1900-1940 ingår i Alviks rektorsområdes arkiv (se/ssa/0183), serie Ö 3. Före 1916 se Bromma skoldistrikts arkiv (se/ssa/1407).

Smedslättens folkskola, Bromma. (se/ssa/0183 Alviks rektorsområde, Ö 3:4 Fotografier 1900-1980-tal)

Smedslättens folkskola, Bromma.se/ssa/0183 Alviks rektorsområde, Ö 3:4 Fotografier 1900-1980-tal

Läxuppgifter för Ingegerd Johansson, 1920-tal. (G 1a:1 Handlingar rörande skolans historia 1920-1930-tal

Läxuppgifter för Ingegerd Johansson, 1920-tal. G 1a:1 Handlingar rörande skolans historia 1920-1930-tal

Uppdaterad