Brummerska skolan

SE/SSA/0266A: 1882-1941

Eugenie Brummer (gift Steinmetz) grundade 1882 en privat flickskola vid Kammakargatan 8 som 1887 flyttade till Malmskillnadsgatan 41. Första läsåret var 33 elever inskrivna. Klasserna var uppdelade i 3 förberedande avdelningar (småskolan) med pojk- och flickklass på varje nivå samt 8-årig elementarskola för flickor, den egentliga flickskolan. Pojkar fick rätt till inträde i allmänna läroverk efter småskolan. Efter avgångsexamen med normalskolekompetens från elementarskolan fick flickorna tillträde till vissa statliga utbildningar och yrken. År 1914 inrättades en kindergarten (lekskola) efter Fröbelska metoden. År 1929 bildades en 7-årig linje som byggde på 4-årig folkskola och samtidigt avvecklades småskolan för pojkar.

AB Brummerska skolhusbyggnaden (se/ssa/0266B) tillkom 1896 för finansiering av ett nytt skolhus vid Johannesgatan 18. Där fortsatte verksamheten tills Brummerska skolan kommunaliserades och uppgick i Norrmalms kommunala flickskola 1/7 1939 (se/ssa/0797c).

Brummerska skolans arkiv innehåller t.ex. betygsböcker (D 2) som bildar en sammanhängande serie 1892-1939. I årsredogörelserna 1886-1939 (B 2 C) och minnesboken, tryckt 1930, (F 8:1) finns information om skolans verksamhet och historia.

Uppdaterad