Brunnsvikens kanotklubb (BKK)

SE/SSA/0929: 1911-1975

Kanotklubben har sitt ursprung i Gustav Vasa ungdomsförening som bildades 1909 och hade först nära band till församlingen. Våren 1911 började det byggas farkoster i Gustav Vasa församlingshus. Den 25/2 1913 fastställdes stadgar för Gustav Vasa Ungdomsförenings Kanotklubb. Hösten 1915 uppfördes båthus vid Norra Brunnsviken i Frescati intill Kräftriket. 1917 skedde ombildning och namnändring till Brunnsvikens kanotklubb som fortfarande är verksam på samma plats.

Arkivet innehåller exempelvis verksamhetsberättelser 1926-1972 (B:1), medlemslistor 1913-1973 (D:1), korrespondens 1923-1972 (E I), tävlingsresultat 1934-1973 (F I) och bilder 1930-tal-1950-tal (J:1).

Uppdaterad