Bryggarämbetet och bryggarämbetets pensionskassa

Bryggarämbetet och bryggarämbetets pensionskassa: 1696-1960 SE/SSA/0429I-II

Bryggareämbetet i Stockholm var verksamt 1621-1/2 1847 (förteckning nr 429 I). Bryggarämbetets arkiv består t.ex. av protokoll 1696-1848 och matriklar över lärlingar 1700-1846. F.d. bryggarämbetets pensionskassa (nr 429 II) startade 1847 och existerar än idag.

Enligt pensionskassans styrelse (13 september 1982) gäller följande förbehåll för forskning i pensionskassans arkiv: "handlingar yngre än 25 år får inte utlämnas utan styrelsens medgivande". I pensionskassans arkiv ingår bl a fotografier, ritningar, trycksaker och föremål.

Uppdaterad