Byggnadsnämnden/Stadsarkitektkontoret

(1713-) 1875-1978
SE/SSA/0174

Byggnadsnämndens verksamhet började 1875. I Byggnadsnämndens arkiv ingår även handlingar från början av 1700-talet. Byggnadslovshandlingar från 1875 och framåt finns tillgängliga i protokollen.

Arkivet utgörs nästan uteslutande av bygglovsritningar 1875-1978 vilka förvaras i Stockholms stadsarkivs kart- och ritningsarkiv. Bygglovsritningar finns bevarade redan fr.o.m. 1713.

Länk till register

Länk till sida med register till äldre bygglovsritningar

 

Uppdaterad