De mindre vårdhemmen

De mindre vårdhemmen: 1922-1950 SE/SSA/0810E

De mindre vårdhemmen var ursprungligen filialer till S:t Eriks sjuk- och vårdhem. När Hälsovårdsnämnden tog över verksamheten den 1 juli 1926 ställdes filialerna under Fattigvårdsnämndens nyinrättade anstaltsstyrelse.Från början fanns det fyra vårdhem varav ett låg vid Kungsholmsgatan 69 och hade plats för 72 kvinnor. Det lades ned 1936 när Stureby vårdhem i Enskede öppnade.

Arkivet består dels av register över vårdtagare, dels av räkenskaper.

Uppdaterad