Desinfektionsanstalten

Desinfektionsanstalten: 1883-1915

SE/SSA/0561G

Desinfektionsanstalten, som lydde under Hälsovårdsnämnden, startade 1882 sin verksamhet i lokaler omfattande fyra rum i huset Hornsgatan 82. Här fick friska personer från smittade hem tillfälligt bo medan deras hem desinficerades av Hälsopolisen. 1906 flyttade anstalten till en fastighet i hörnet Östgötagatan/Gotlandsgatan. Förutom rum för boende inrättades också tre ugnar och en gryta för desinfektion av kläder m.m. från de smittade bostäderna. Under 1930-talet överfördes Desinfektionsanstaltens verksamhet till Epidemisjukhuset, senare Roslagstulls sjukhus, (se/ssa/1014).

Endast räkenskaper finns bevarade i anstaltens arkiv, eventuellt förekommer övergripande handlingar rörande verksamheten i Hälsovårdsnämndens arkiv (se/ssa/0561A).

Uppdaterad