Ekermanska samlingen

Ekermanska samlingen: 1651-1838 SE/SSA/0841

Carl Fredrik Ekerman (1743-1792) var verksam som justitieborgmästare och riksdagsman. Samlingen består av brev till Ekerman och diverse stockholmiana, t.ex. anteckningar om ämbets- och tjänstemän i magistraten, om fångvård, skolväsende, Indelningsverket och Kungliga myntet. Arkivet omfattar tiden 1651-1838.

Uppdaterad