Fastighetsföreningen Kvinnohem

Fastighetsföreningen Kvinnohem u.p.a: 1944-1966

Arkivet omfattar tre oförtecknade volymer bestående av protokoll, årsberättelser, stadgar, korrespondens och räkenskaper.

Uppdaterad