Fattigvårdsnämndens sekreterarexpedition

Fattigvårdsnämndens sekreterarexpedition: 1864-1956 SE/SSA/0052A

Sekreterarexpeditionen var Fattigvårdsnämndens kansli. Det välbevarade arkivet utgörs t.ex. av nämndprotokoll (serie A 1), handlingar till protokoll (E 1) som jämte kommittéer och utredningar är ovärderliga för forskningen kring fattigvårdens framväxt och utveckling. Därutöver finns åtskilliga rullor över fattighushjon och understödstagare.

Uppdaterad