Fattigvårdsnämndens socialregister

attigvårdsnämndens socialregister (Socialregisterbyrån): 1936-1996

SE/SSA/1974

1936 tillkom lagen om socialregister och "socialregistret" började upprättas 1937. I samband därmed sammanfördes "fattigvårdsakterna", d.v.s. fattigvårdsnämndens, barnavårdsnämndens och arbetslöshetsnämndens personakter till en enda sammanhållen aktserie. Alla gamla avslutade akter samlades i serien "Ej aktuella akter" (E-akter) som består av ca 120.000 akter omfattande tiden ca 1888-1937. De aktuella akterna (A-akter) började avställas i en egen serie fr.o.m. 1937. När man övergick till akter upplagda efter personnummer 1965 fanns det över 500.000 akter. Fattigvårdsnämnden ersattes av Socialnämnden 1974.

Uppdaterad