Fattigvårdsnämndens understödsdelegerade

Fattigvårdsnämndens understödsdelegerade:1862-1956 SE/SSA/0052B

Fattigvårdsunderstödsdelegerade (delegerade för beviljande av fattigvård) beviljade efter prövning av hjälpsökande om understöd och intagning till Allmänna försörjningsinrättningen, Asylerna för husvilla, barnhem m.fl. inrättningar.

Flera arkivserier är intressanta för personforskningen som t ex liggare över barn remitterade till barnhus och barnhem 1864-1915 (serie D 1A). Barnavårdsdelegerades anteckningar 1877-1895 (serie D 4) är unik med uppgifter om familjeförhållanden, som ligger till grund till delegerades beslut att remittera barn till barnhem.

Uppdaterad