Fattigvårdsnämndens utackorderingsbyrå

Fattigvårdsnämndens utackorderingsbyrå: 1891-1926 SE/SSA/1875

Stockholms stads fattigvårdsnämnd inrättade 1891 en utackorderingsbyrå i syfte att förbättra stadens bristfälliga vård och tillsyn av fosterbarn. Fattigvårdsnämndens utackorderingsbyrå hade lokaler på Fleminggatan 22.

1926 övertogs utackorderingsbyråns verksamhet av den nyinrättade Barnavårdsnämnden. I utackorderingsbyråns arkiv återfinns främst liggare och register över utackorderade barn och deras fosterföräldrar. Fr.o.m. 1907 utackorderades även äldre "sinnesslöa och orkeslösa" personer. I arkivet ingår även matriklar över barn inskrivna vid Barnhemmet Fleminggatan 22 år 1902-1904 (serie D 2).

Uppdaterad