Folkskoledirektionens barnavårdsnämnd

Folkskoledirektionens barnavårdsnämnd: 1902-1925 SE/SSA/2048

Enligt lagen den 13 juni 1902 angående uppfostran av vanartade och i sedligt avseende försummade barn skulle det i varje skoldistrikt finnas en barnavårdsnämnd.

I Stockholm fungerade Folkskoledirektionen även som barnavårdsnämnd och hade i uppgift att placera dessa barn i barnhem eller fosterhem till 1926 då en självständig barnavårdsnämnd inrättades. Folkskoledirektionens barnvårdsnämnds arkiv, 1902-1925, innehåller bl.a. liggare över fosterbarn.

Uppdaterad