Föreningen Arbetsbiet

SE/SSA/0383

Föreningen bildades den 17 november 1891 i Jakob och Johannes församling. I februari 1893 antogs namnet Föreningen Arbetsbiet. Dess uppgift var att bereda sömnadsarbete åt fattiga kvinnor i församlingen. Sömmerskorna erhöll en viss förtjänst för arbetet.

Föreningen samlades ett par gånger i månaden hos församlingens diakonissa, som sedan delade ut de färdigsydda plaggen till behövande familjer inom församlingen. Medel till verksamheten fick man genom årsavgifter från passiva stödmedlemmar, mest bestående av bättre bemedlade damer inom församlingen.

Arkivet består av fyra volymer (0,3 hm), 1891-1948, benämnda ”Protokoll, handlingar och vissa räkenskaper” som innehåller medlemsförteckningar 1893-1903, årsredogörelser 1891-1938, historik 1903 och 1921 m.m. (volym 1), förteckningar över tillklippta klädesplagg 1891-1926 (volym 2) och verifikationer 1931-1948 (volym 3-4).

Föreningen Arbetsbiet,  Cirkulär 1896. (Diverse handlingar och tryck 1896-1933)

Föreningen Arbetsbiet, Cirkulär 1896.

Uppdaterad