Föreningen för skollovskolonier i Stockholm

Föreningen för skollovskolonier i Stockholm: 1885-1967 SE/SSA/0672

Föreningen bildades 1885. En av initiativtagarna var dåvarande kronprinsessan Viktoria som också var föreningens ordförande under de första åren. Enligt stadgarna var föreningens huvuduppgift "att på landet, helst i skärgården, anordna sommarkolonier för svaga och sjukliga barn, företrädesvis från Stockholms folkskolor". Föreningen fungerade som ett centralt organ för ett antal lokala skollovskoloniföreninger.

Det relativt ofullständigt bevarade arkivet innehåller t.ex. protokoll 1885-1967 (serie A 1), verksamhetsberättelser 1885-1966 (serie B 1) och inkomna handlingar från lokala skollovskoloniföreningar 1931-1960 (serie E 1).

Uppdaterad