Föreningen Frimurarbarnen

Billd på barn stårndes på en bänk. BIlden finns i Föreningen Frimurarbarnéns arkiv. Okand fotograf

1865-1957 SE/SSA/0872

Föreningen Frimurarbarnen, en förening för före detta frimurarbarnhusbarn, stiftades den 22 februari 1907 av bankdirektören, journalisten, politikern Gerhard Magnusson som hade vuxit upp på barnhuset.

Föreningen Frimurarbarnens arkiv innehåller bl.a. protokoll, medlemsmatriklar, årsberättelser, jubileumsskrifter, elevteckningar och många fotografier från Frimurarbarnhuset i Kristineberg (1865-1956).

Se även Frimurarbarnhuset

Uppdaterad